March 20, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 79.2 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 110.6 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  13/2017 — 20. marts 2017

  

 

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 0 - 0
9. marts 2017 13.448 286,75 3.856.189,79
10. marts 2017 2.000 290,78 581.566,00
13. marts 2017 7.660 293,76 2.250.184,75
14. marts 2017 17.643 293,64 5.180.688,76
15. marts 2017 4.418 291,65 1.288.530,91
16. marts 2017 6.917 288,51 1.995.619,52
17. marts 2017 3.795 287,79 1.092.157,74
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 55.881 290,71 16.244.937,46

Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.597.568 egne aktier svarende til 3,0 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Lars Jensen

CFO

  

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S