February 20, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 60.6 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 109.9 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  9/2017 — 20. februar 2017

 

 

Den 2. marts 2016 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2016 af 1. marts 2016. Programmet udføres på uændrede vilkår, men fra 3. juli 2016 i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 2. marts 2016 og frem til 28. februar 2017. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 450 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 1.465.978 295,08 432.579.584,65
13. februar 2017 4.532 270,00 1.223.622,33
14. februar 2017 5.165 269,72 1.393.099,15
15. februar 2017 7.634 271,15 2.069.981,24
16. februar 2017 5.000 270,27 1.351.353,50
17. februar 2017 3.591 271,58 975.258,14
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 1.491.900 294,65 439.592.899,01

  
Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.803.741 egne aktier svarende til 3,3 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

  

Lars Jensen

CFO

   

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S