February 13, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 33.4 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 109.4 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  8/2017 — 13. februar 2017

  

 

 

Den 2. marts 2016 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2016 af 1. marts 2016. Programmet udføres på uændrede vilkår, men fra 3. juli 2016 i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 2. marts 2016 og frem til 28. februar 2017. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 450 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 1.443.697 295,52 426.636.193,41
6. februar 2017 11.310 264,81 2.994.944,55
7. februar 2017 2.629 265,84 698.900,20
8. februar 2017 3.072 268,96 826.236,83
9. februar 2017 1.000 269,70 269.700,00
10. februar 2017 4.270 270,17 1.153.609,67
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 1.465.978 295,08 432.579.584,65

  
Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.777.819 egne aktier svarende til 3,3 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Lars Jensen

CFO

   

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S