August 7, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 207.3 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 58.2 KB Add to Briefcase

SELSKABSMEDDELELSE NR.  38/2017 — 7. AUGUST 2017

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 700.712 303,84 212.906.069,46
31. juli 2017 14.159 313,97 4.445.446,01
1. august 2017 4.000 314,64 1.258.550,00
2. august 2017 10.359 313,93 3.252.043,34
3. august 2017 3.000 313,32 939.963,00
4. august 2017 4.262 316,97 1.350.935,09
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 736.492 304,35 224.153.006,90

Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 878.179 egne aktier svarende til 1,7 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 52.700.000, inklusive egne aktier. 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Lars Jensen
CFO

Bilag


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S