July 31, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 47.8 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 206.7 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  37/2017 — 31. juli 2017

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.


Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 650.622 302,91 197.079.709,92
24. juli 2017 19.209 315,44 6.059.258,15
25. juli 2017 1.947 316,30 615.845,06
26. juli 2017 10.401 316,11 3.287.813,31
27. juli 2017 10.153 317,20 3.220.518,40
28. juli 2017 8.380 315,38 2.642.924,62
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 700.712 303,84 212.906.069,46

Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 842.399 egne aktier svarende til 1,6 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 52.700.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

 

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

 

Lars Jensen
CFO

 

Bilag


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S