July 24, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 206.8 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 75.2 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  36/2017 — 24. juli 2017

 

 

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.


Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 617.443 302,06 186.505.489,36
17. juli 2017 4.250 314,97 1.338.630,58
18. juli 2017 500 319,81 159.903,90
19. juli 2017 2.388 321,43 767.576,03
20. juli 2017 6.056 321,79 1.948.751,15
21. juli 2017 19.985 318,21 6.359.358,90
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 650.622 302,91 197.079.709,92


Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 792.309 egne aktier svarende til 1,5 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 52.700.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

 

Lars Jensen

CFO

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S