July 17, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 107.7 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 56.3 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  35/2017 — 17. juli 2017

   

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 601.445 301,76 181.494.310,89
10. juli 2017 - - -
11. juli 2017 5.000 312,01 1.560.033,00
12. juli 2017 3.023 312,18 943.732,84
13. juli 2017 3.607 313,77 1.131.775,24
14. juli 2017 4.368 314,94 1.375.637,39
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 617.443 302,06 186.505.489,36

Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 759.130 egne aktier svarende til 1,4 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 52.700.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

 

Lars Jensen

CFO

   

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S