May 31, 2017

Aktiekapital og stemmerettigheder

PDF Download pdf 111.2 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr. 28/2017 —  31. maj 2017

   

 

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 27/2017 af 30. maj 2017 skal Royal Unibrew A/S i henhold til § 10 i bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser ved udgangen af hver kalendermåned, hvori der er sket ændringer i selskabets aktiekapital eller stemmerettigheder, oplyse selskabets samlede aktiekapital og antal stemmerettigheder.

Den på generalforsamlingen den 27. april 2017 besluttede kapitalnedsættelse blev gennemført og registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system den 29. maj 2017.

Royal Unibrew A/S' samlede aktiekapital pr. 31. maj 2017 udgør nominelt DKK 105.400.000 fordelt på aktier af nominelt DKK 2. Det samlede antal stemmerettigheder pr. 31. maj 2017 udgør 52.700.000.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

  

Lars Jensen

CFO

 

 

 

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S