May 8, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 107.8 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 86.6 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  23/2017 — 8. maj 2017

   

 

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 234.855 293,57 68.945.494,83
1. maj 2017 8.331 296,48 2.469.975,71
2. maj 2017 159 296,59 47.157,09
3. maj 2017 10.711 299,92 3.212.452,76
4. maj 2017 13.050 300,46 3.921.059,12
5. maj 2017 10.416 300,76 3.132.760,95
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 277.522 294,50 81.728.900,46

Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.819.209 egne aktier svarende til 3,4 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

  

Lars Jensen

CFO

   

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S