May 1, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 109.6 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 86.1 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  22/2017 — 1. maj 2017

 

  

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

   

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 192.589 291,68 56.173.982,16
24. april 2017 1.156 304,21 351.671,27
25. april 2017 2.500 305,07 762.672,50
26. april 2017 27.460 304,29 8.355.808,89
27. april 2017 0 - -
28. april 2017 11.150 296,09 3.301.360,02
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 234.855 293,57 68.945.494,83

  
Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.776.542 egne aktier svarende til 3,3 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

   

Lars Jensen

CFO

   

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S