April 10, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 213.0 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 60.9 KB Add to Briefcase

SELSKABSMEDDELELSE NR.  17/2017 — 10. APRIL 2017
 

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 114.593 288,73 33.086.937,64
3. april 2017 16.213 292,03 4.734.740,76
4. april 2017 2.570 291,84 750.017,24
5. april 2017 3.949 293,77 1.160.105,63
6. april 2017 12.485 292,75 3.654.938,80
7. april 2017 7.285 292,92 2.133.954,25
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 157.095 289,77 45.520.694,32


Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.698.782 egne aktier svarende til 3,1 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S


Lars Jensen
CFO

 

Bilag


Close window | Back to top

Copyright 2017 Royal UNIBREW A/S