April 3, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 53.0 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 110.0 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  16/2017 — 3. april 2017

  

Den 9. marts 2017 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 8. marts 2017. Programmet gennemføres i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og deraf delegerede lovregler. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 9. marts 2017 og frem til 28. februar 2018. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 560 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 95.032 289,02 27.466.413,11
27. marts 2017 500 287,33 143.663,50
28. marts 2017 3.431 287,73 987.212,61
29. marts 2017 9.270 286,42 2.655.144,92
30. marts 2017 3.993 287,90 1.149.582,70
31. marts 2017 2.367 289,36 684.920,80
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 114.593 288,73 33.086.937,64

  
Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.656.280 egne aktier svarende til 3,1 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Lars Jensen

CFO

   

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S