March 8, 2017

Årsrapport 2016

PDF Download pdf 7.4 MB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr. 11/2017 — 8. marts 2017

 

Årsrapport 2016

 

Strategi leverer igen resultatfremgang med afsæt i entreprenørskab, kommercielt fokus og høj effektivitet 

  • Rekord høj indtjening og resultat pr. aktie
  • Royal Unibrew har generelt fastholdt sine markedsandele i 2016
  • Afsætningen steg med 6 % og nettoomsætningen med 5 %
  • EBITDA steg med DKK 81 mio. til DKK 1.306 mio.
  • EBIT steg med DKK 84 mio. til DKK 1.001 mio., og EBIT-marginen blev forbedret med 0,6 procentpoint til 15.8 %
  • Det frie cash flow blev på DKK 1.022 mio. og udgjorde 16 % af nettoomsætningen
  • Der blev i 2016 udloddet DKK 829 mio. til aktionærerne
  • Det er besluttet snarest muligt at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på DKK 560 mio.
  • Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 8,15 pr. aktie svarende til i alt DKK 441 mio.
  • Jesper B. Jørgensen tiltræder som ny CEO den 1. april, 2017

"2016 blev endnu et godt år for Royal Unibrew. Trods udfordrende markedsforhold på flere af vores markeder opnåede vi en fortsat fremgang i indtjeningen, som ikke mindst skal ses i lyset af mange innovative tiltag på tværs af hele virksomheden og vores lokale nærhed til forbrugere og kunder. De sidste par år har vi for alvor sat fokus på udvikling af craft beer markedet og har lanceret mange, spændende, nye produkter, som vores forbrugere har taget godt imod - og i 2017 åbner vi vores craft beer bryggeri i Danmark Forbedringen af indtjeningen kombineret med vores forventninger til de kommende år betyder, at vi øger vores EBIT-mål på mellemlangt sigt fra omkring 15 % til omkring 16 %. Samtidig øger vi udlodningen til DKK 1 mia. som en kombination af et højere udbytte og det hidtil største aktietilbagekøbsprogram i virksomhedens historie." siger Henrik Brandt, CEO.

   

Udvalgte hoved- og nøgletal         Q1-Q4 Q4  
MDKK   2016 2015   2016   2015
Afsætning (t. hl)   9.678 9.100   2.221 2.236
Nettoomsætning   6.340 6.032   1.466 1.423
EBITDA   1.306 1.225   254 223
EBITDA-margin (%)
Resultat før finansielle poster (EBIT)
  20,6
1.001
20,3
917
  17,3
175
15,7
142
EBIT-margin (%)   15,8 15,2   12,0 10,1
Resultat før skat   998 902   179 146
Årets resultat   784 711   143 123
Frit cash flow   1.022 1.032   187 239
             
MDKK   Q4 2016 Q4 2015 Q4 2014   Q4 2013  
Netto rentebærende gæld   991 1.184 1.553 2.379  
NIBD/EBITDA (løbende 12 mdr.)   0,8 1,0 1,4 2,3*  
Egenkapitalandel (%)   48 43 40 31  
                   

 * opgjort proforma med Hartwalls realiserede EBITDA for hele året

Forventninger til 2017  

           
    Forventet Realiseret Realiseret  
    2017 2016 2015  
Nettoomsætning (DKK mio.)   6.250-6.450 6.340 6.032  
EBITDA (DKK mio.)   1.285-1.385 1.306 1.225  
EBIT (DKK mio.)   980-1.080 1.001 917  

  

Årsrapporten er offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og vedlagt denne meddelelse samt tilgængelig på www.royalunibrew.com.

Yderligere information vedrørende denne meddelelse:

Adm. direktør Henrik Brandt, tlf. 22 20 80 17.

Det vil være muligt for investorer og analytikere at følge Royal Unibrews præsentation af årsrapporten torsdag den 9. marts 2017,
kl. 9.00 via audiocast på telefonnummer 45 32 71 16 60.

Præsentationen kan ligeledes følges via Royal Unibrews website www.royalunibrew.com.

Finanskalender  2017

27. april 2017              Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2017

27. april 2017              Ordinær generalforsamling på Ceres Park & Arena i Aarhus

21. august 2017          Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017

22. november 2017    Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2017  

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om koncernens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til koncernens fremtidige driftsresultater. Sådanne udsagn om fremtiden omfatter — men er ikke begrænset til — udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde følgende ord eller udtryk som "tror, forudser, forventer, vurderer, agter, planlægger, antager, vil være, vil fortsætte, vil sandsynligvis resultere i, kunne, måtte" og lignende ord med tilsvarende betydning. Disse udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, skøn, formodninger og usikkerheder, som kan medføre, at koncernens faktiske resultater, udvikling eller resultater i branchen afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Koncernen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn.

Vigtige faktorer, der kan have direkte indflydelse på koncernens faktiske resultater, er bl.a. — men ikke begrænset til — uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutakurser), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, udvikling i efterspørgslen efter koncernens produkter, lancering af og efterspørgsel efter nye produkter, konkurrenceforholdene og den branche, som koncernen opererer i, ændringer i forbrugerpræferencer, øget branchekonsolidering, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, IT-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, fastsættelse af dagsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer.

Nye risikofaktorer kan opstå i fremtiden, som det ikke er muligt for koncernen at forudse. Desuden kan koncernen ikke vurdere den enkelte faktors betydning for koncernens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S