February 27, 2017

Aktietilbagekøbsprogram er afsluttet

PDF Download pdf 110.3 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 104.7 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  10/2017 — 27. februar 2017

  

 

Den 2. marts 2016 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2016 af 1. marts 2016. Programmet udføres på uændrede vilkår, men fra 3. juli 2016 i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 2. marts 2016 og frem til 28. februar 2017. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 450 mio.


Følgende transaktioner er foretaget under dette program:  

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 1.491.900 294,65 439.592.899,01
20. februar 2017 5.000 272,15 1.360.773,00
21. februar 2017 227 275,40 62.515,80
22. februar 2017 7.284 275,26 2.004.969,80
23. februar 2017 12.000 274,20 3.290.400,00
24. februar 2017 13.435 274,53 3.688.326,67
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 1.529.846 294,15 449.999.884,29

Royal Unibrews samlede aktietilbagekøb i perioden fra den 2. marts 2016 til og med 24. februar 2017 udgør hermed 1.529.846 aktier til en samlet anskaffelsessum på DKK 450 mio. Det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram er herefter afsluttet.

Ovenstående handler medfører, at Royal Unibrew A/S herefter i alt ejer 1.841.687 stk. egne aktier à nominelt DKK 2, svarende til 3,4 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Lars Jensen

CFO

  

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S