February 6, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 40.8 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 109.8 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  7/2017 — 6. februar 2017

 

  

 

Den 2. marts 2016 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2016 af 1. marts 2016. Programmet udføres på uændrede vilkår, men fra 3. juli 2016 i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 2. marts 2016 og frem til 28. februar 2017. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 450 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 1.412.935 296,20 418.513.042,34
30. januar 2017 16.856 264,78 4.463.170,45
31. januar 2017 10.250 261,82 2.683.655,00
1. februar 2017 - 0,00 0,00
2. februar 2017 2.790 266,41 743.285,02
3. februar 2017 866 269,10 233.040,60
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 1.443.697 295,52 426.636.193,41

  
Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.755.538 egne aktier svarende til 3,2 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 29 23 00 44.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

  

Lars Jensen

CFO

  

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S