January 23, 2017

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 110.1 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 40.2 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  5/2017 — 23. januar 2017

  

 

 

 

Den 2. marts 2016 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2016 af 1. marts 2016. Programmet udføres på uændrede vilkår, men fra 3. juli 2016 i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 2. marts 2016 og frem til 28. februar 2017. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 450 mio.


Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 1.357.647 297,47 403.861.370,32
16. januar 2017 7.655 267,03 2.044.104,70
17. januar 2017 11.447 262,71 3.007.197,87
18. januar 2017 5.000 260,96 1.304.775,00
19. januar 2017 1.495 261,30 390.643,50
20. januar 2017 2.500 261,80 654.500,00
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 1.385.744 296,78 411.262.591,39

Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.697.585 egne aktier svarende til 3,1 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 05.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

   

Lars Jensen

CFO

  

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S