December 27, 2016

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 48.1 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 211.2 KB Add to Briefcase

SELSKABSMEDDELELSE NR.  70/2016 — 27. DECEMBER 2016

Den 2. marts 2016 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2016 af 1. marts 2016. Programmet udføres på uændrede vilkår, men fra 3. juli 2016 i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 2. marts 2016 og frem til 28. februar 2017. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 450 mio.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 1.250.108 299,81 374.795.262,72
19. december 2016 2.447 271,91 665.365,73
20. december 2016 1.763 270,14 476.259,46
21. december 2016 12.014 269,71 3.240.301,95
22. december 2016 4.201 266,74 1.120.576,42
23. december 2016 8.851 267,61 2.368.590,44
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 1.279.384 299,10 382.666.356,72


Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.591.225 egne aktier svarende til 2.9 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 05.

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Lars Jensen
CFO

Bilag


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S