December 1, 2016

Ny CEO i Royal Unibrew

PDF Download pdf 110.5 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  66/2016 — 1. DECEMBER 2016
 

Henrik Brandt, CEO i Royal Unibrew har efter mere end otte år som øverste chef i Royal Unibrew besluttet at tiden er inde for ham til at stoppe som CEO og fremover i stedet prioritere bestyrelses- og rådgivningsopgaver.

Jesper B. Jørgensen (50) tiltræder som ny CEO i Royal Unibrew senest den 1. juni 2017.

Jesper B. Jørgensen har stor kommerciel og international erfaring fra Arthur Andersen, Carlsberg og senest fra den tyske virksomhed Knauf, hvor han de sidste fem år har været Senior Vice President for Nordeuropa. I sin tid i Carlsberg havde Jesper B. Jørgensen en række forskellige ansvarsområder i både Danmark, Schweiz, Tyskland og Tyrkiet — heraf fem år som adm. direktør for Carlsberg Danmark.

"På egne og bestyrelsens vegne takker jeg Henrik Brandt for en formidabel indsats som CEO i Royal Unibrew. Henrik Brandt har stået i spidsen for en fantastisk turnaround af selskabet, der for otte år siden var finansielt nødlidende, men som i dag såvel finansielt som kommercielt er en stærk regional drikkevarevirksomhed. Henrik Brandt har bl.a. via frasalg og akkvisitioner sikret en markant forbedret omsætning, indtjening og markedsværdi", udtaler Kåre Schultz, bestyrelsesformand i Royal Unibrew og tilføjer: "Med udnævnelsen af Jesper B. Jørgensen er vi i bestyrelsen overvist om, at Royal Unibrew kan fortsætte den positive udvikling som en stærk regional drikkevarevirksomhed med fortsat stigende markedspositioner og indtjening. "

"De seneste otte år i RU har i sagens natur været både spændende og udfordrende. Vi har markant rykket Royal Unibrews markedsposition, og det skyldes ikke mindst de mange kompetente, engagerede og forbruger- og kundeorienterede medarbejdere over alt i organisationen, som jeg har været stolt af at stå i spidsen for", udtaler Henrik Brandt.

"Jeg er imponeret over de betydelige resultater, der er skabt i Royal Unibrew, og som afspejler de værdier og den kultur, som Royal Unibrews medarbejdere repræsenterer.  Det er derfor naturligvis med en vis ydmyghed, at jeg nu overtager stafetten, og jeg ser frem til at fortsætte rejsen i samarbejde med mine nye kolleger i Royal Unibrew", udtaler Jesper B. Jørgensen. 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til bestyrelsesformand, Kåre Schultz per telefon +45 22 20 80 17.

Kåre Schultz
Bestyrelsesformand, Royal Unibrew A/S


Royal Unibrew A/S er en ledende regional drikkevarevirksomhed på en række markeder — primært i Nordeuropa, Italien samt på de internationale markeder for maltdrikke. Royal Unibrew producerer, markedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer og har fokus på brandede produkter inden for øl, malt- og læskedrikke samt cider og long drinks.

www.royalunibrew.com


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S