November 28, 2016

Aktietilbagekøbsprogram

PDF Download pdf 73.7 KB Add to Briefcase
PDF Download pdf 212.6 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr.  65/2016 — 28. november 2016

 

Den 2. marts 2016 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2016 af 1. marts 2016. Programmet udføres på uændrede vilkår, men fra 3. juli 2016 i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 2. marts 2016 og frem til 28. februar 2017. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 450 mio.


Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 1.117.086 303,77 339.336.890,11
21. november 2016 4.548 292,79 1.331.624,38
22. november 2016 5.160 292,98 1.511.758,22
23. november 2016 2.712 295,45 801.257,15
24. november 2016 12.835 274,66 3.525.259,81
25. november 2016 7.349 281,72 2.070.392,62
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 1.149.690 303,19 348.577.182,29


Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.461.531 egne aktier svarende til 2,7 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 05.

 

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

 

Lars Jensen

CFO

 

Bilag

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S