Royal Unibrew Logo
  
  
  
  
  
  
  
 

IR Politik

 

Formålet

For direkte eller indirekte at sikre likviditet i Royal Unibrews aktier tilstræbes det til stadighed at være i nær kontakt med aktiemarkedet ved at holde et informationsniveau, der tilfredsstiller behovet hos investorer og analytikere.

Strategi

Der afholdes årligt en generalforsamling. Desuden afholder Royal Unibrews både analytiker- og investormøder i ind- og udland i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten og årsrapporten. Samtidig med at investormøderne afholdes lægges investorpræsentationen ud på Royal Unibrews hjemmeside.
Søg Investor Relations
Share Price

 

SITEMAPWEBMASTER Royal Unibrew A/S | Faxe Allé 1 | DK-4640 Faxe | contact@royalunibrew.com | +45 56 77 15 00 DANSKENGLISH