Royal Unibrew Logo
 

Nøgletal

 

PDF Nøgletal

  2016 2015 2014 2013 2012
Afsætning (mio. hl) 9,678 9,100 8,974 7,033 5,443

 

Resultatopgørelse (DKK mio.)

         
Nettoomsætning 6,340 6,032 6,056 4,481 3,430
EBITDA 1,306 1,225 1,130 732 611
EBITDA margin (%) 20.6 20.3 18.7 16.3 17.8
Resultat før finansielle poster (EBIT) 1,001 917 826 560 485
EBIT margin (%) 15.8 15.2 13.6 12.5 14.1
Resultat efter skat af associerede virksomheder 28 31 35 34 34
Finansielle indtægter og omkostninger i øvrigt, netto -31 -46 -60 -46 -38
Resultat før skat 998 902 801 548 481
Årets resultat 784 711 624 480 373

 

Balance (DKK mio.)

         
Langfristede aktiver 5,180 5,505 5,664 5,810 1,992
Aktiver i alt 6,076 6,748 7,024 6,925 2,848
Egenkapital 2,911 2,935 2,818 2,133 1,348
Netto rentebærende gæld 991 1,184 1,553 2,379 321
Nettoarbejdskapital -881 -990 -814 -834 -179
           
Pengestrømme (DKK mio.)          
Driftsaktivitet 985 1,160 895 653 497
Investeringsaktivitet 38 -123 -69 -2,837 229
Frit cash flow 1,022 1,032 824 598 476

 

Aktierelaterede nøgletal (DKK)

         
Resultat pr. aktie (EPS) 14.7 13.0 11.3 9.4 7.1
Udvandet resultat pr. aktie 14.6 12.9 11.2 9.3 7.1
Frit cash flow pr. aktie 19.2 18.9 14.9 11.7 9.1
Udbytte pr. aktie 8.15 7.20 6.80   4.80
Kurs ultimo pr. aktie 272.6 280.1 217.4 147.2 98.4

 

Medarbejdere

         
Gns. antal medarbejdere 2,350 2,314 2,374 1,935 1,635

 

Finansielle nøgletal ( %)

         
Afkast på investeret kapital inklusive goodwill (ROIC) 18 16 13 13 21
Afkast på investeret kapital eksklusive goodwill (ROIC) 28 23 19 17 25
Frit cash flow i procent af nettoomsætning 16 17 14 13 14
Cash conversion 130 145 132 125 128
Netto rentebærende gæld/EBITDA (gange) 0.8 1.0 1.4 2,3* 0.5
Egenkapitalandel 48 43 40 31 47
Egenkapitalforrentning (ROE) 27 25 25 28 28
Udlodningsprocent (DPR) 56 56 60 0 68

* opgjort proforma med Hartwalls realiserede EBITDA for hele året

 

De af finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015" omfattede nøgletal er beregnet i overensstemmelse hermed.

Søg Investor Relations
Share Price

 

SITEMAPWEBMASTER Royal Unibrew A/S | Faxe Allé 1 | DK-4640 Faxe | contact@royalunibrew.com | +45 56 77 15 00 DANSKENGLISH