Royal Unibrew Logo
  
  
  
  
  
  
  
 

Komittéer

 Nomineringsudvalg

Nomineringsudvalget består af selskabets formand og næstformand. I 2011 har nomineringsudvalgets væsentligste aktiviteter været ansættelsen af ny økonomidirektør og vurdering af bestyrelsens sammensætning. Udvalget mødes ad hoc og har i 2011 afholdt 2 møder.

Medlem af komittéen

Chair Kåre Schultz
Committee Member Walther Thygesen


Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalget består af selskabets formand og næstformand. Udvalget mødes ad hoc og har i 2011 afholdt 2 møder. Udvalget og bestyrelsen har i 2011 udformet den vederlagspolitik for bestyrelse og direktion, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april 2011.

Medlem af komittéen

Chair Kåre Schultz
Committee Member Walther Thygesen


Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Dette skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et særskilt revisionsudvalg. Det er bestyrelsens formål at sikre kvalitet og integritet i selskabets regnskabsaflæggelse, revision og finansielle rapportering. Samtidig fører bestyrelsen tilsyn med regnskabs- og rapporteringsprocesser, revisionen af selskabets finansielle rapportering, risikoforhold og den eksterne revisors arbejdsindsats og uafhængighed
Søg Investor Relations
Share Price

 

SITEMAPWEBMASTER Royal Unibrew A/S | Faxe Allé 1 | DK-4640 Faxe | contact@royalunibrew.com | +45 56 77 15 00 DANSKENGLISH