Royal Unibrew Logo
  
 

Generalforsamlinger

 

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling 2017

 

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. april 2017, kl. 17.00

(dørene åbnes kl. 16.15)

i Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

 

Dagsordenen er:

 

1.    Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2.    Forelæggelse af revideret årsrapport for 2016 med revisionspåtegning til godkendelse

3.    Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

4.    Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse

5.    Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017

6.    Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen:

6.1  Kapitalnedsættelse – annullation af egne aktier

6.2  Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen:
       a. Genvalg af Kåre Schultz
       b. Genvalg af Walther Thygesen
       c. Genvalg af Ingrid Jonasson Blank
       d. Genvalg af Jens Due Olsen
       e. Genvalg af Karsten Mattias Slotte
       f.  Genvalg af Jais Valeur
       g. Genvalg af Hemming Van

8.    Valg af statsautoriseret revisor:
       Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab

9.    Eventuelt

 

 

Venligst se indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og øvrige relaterede dokumenter nedenfor.Generalforsamling 2017
PDF Selskabsmeddelelse vedr. generalforsamlingen den 27. april 2017 201.6 KB   Læg filer i dokumentmappen
PDF Brev til aktionærerne  18.2 KB   Læg filer i dokumentmappen
PDF Indkaldelse til generalforsamlingen  59.3 KB   Læg filer i dokumentmappen
HTML file Bestil adgangskort, afgiv fuldmagt eller brevstemme
PDF Tilmeldingsblanket  24.6 KB   Læg filer i dokumentmappen
PDF Fuldmagtsblanket  30.0 KB   Læg filer i dokumentmappen
PDF Brevstemmeblanket  25.3 KB   Læg filer i dokumentmappen
PDF Bestyrelseskandidater  36.3 KB   Læg filer i dokumentmappen
PDF Aktier og stemmerettigheder  44.4 KB   Læg filer i dokumentmappen
PDF Årsrapport 2016  7.4 MB   Læg filer i dokumentmappen

Læg filer i dokumentmappen = Læg filer i dokumentmappen
Søg Investor Relations
Share Price

 

SITEMAPWEBMASTER Royal Unibrew A/S | Faxe Allé 1 | DK-4640 Faxe | contact@royalunibrew.com | +45 56 77 15 00 DANSKENGLISH